06 41214800

Houwke Ong

(Houwke Ong)

Ik beoefen ruim 30 jaar verschillende vechtkunsten zoals judo, karate, tai chi en aikido. Ik ben momenteel docent/instructeur (3de dan) bij de Aikido Stichting Arnhem. Aikido en Qi-gong vullen elkaar heel goed aan. Qi-gong is eigenlijk de gezondheidstegenhanger van Tai-chi. Qi-gong is geen vechtkunst, Tai-chi in de basis wel (hoewel je dat soms niet zou zeggen vanwege het langzame karakter van de bewegingen). In China wordt Qi-gong altijd in combinatie met Tai-chi beoefend. Qi-gong en Tai-chi zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille en beide zijn gebaseerd op de Daoïstische leer. Deze leer is mijn warme inspiratiebron, naast alle verschillende leraren die ik heb gehad en nog heb.

Qi-gong, Aikido, Tai-Chi, Daoïsme en meditatie zijn onderdelen in mijn spirituele ontwikkeling als mens, naar wijsheid en gezondheid; alles gestoeld op de energiestromen in je lichaam en de verbinding tussen lichaam en geest.

Leuk om te weten is dat ik ook een yoga opleiding heb gevolgd. Daarnaast ben ik beroepsmatig als organisatieadviseur actief in maatschappelijke vernieuwing bij de sociale coöperatie Infinite Inspiration. Zakelijke klanten kunnen bij Infinite Inspiration terecht voor onder meer organisatieontwikkeling en community building.